Møte i Kommunestyret 06.02.2017 18:00

Februar 6 2017
Kommunestyresalen - NB! Orientering kl 17.00
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.12.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/17 SELSKAPSAVTALE FOR HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
3/17 FJORD MOTORPARK - POLITISK BEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
4/17 HØRING - OMKLASSIFISERING AV FYLKESVEGER TIL KOMMUNALE VEGER
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (2)
5/17 FORSLAG OM KULTURMILJØFREDNING I SKUDENESHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (3)
6/17 PLAN 4067 - DETALJREGULERING FOR BARNEHAGE PÅ SKEIE - 83/29
Saksdokumenter med vedlegg (19)
Protokoll
Behandling (2)
7/17 PLAN 5071 - DETALJREGULERING FOR NORDTUNET - 149/322, 323 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (19)
Protokoll
Behandling (2)
8/17 PLAN 5089 - OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
9/17 PLAN 1023 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRØNEVIK, SYREVÅGEN - 38/6 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (18)
Protokoll
Behandling (2)
10/17 PLAN 5045 - DETALJREGULERING - FV 932 SALHUSVEGEN - SYKKELFELT OG FORTAU -
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (2)
11/17 PLAN 5065 - REGULERINGSPLAN FOR VORMEDALSVEGEN
Saksdokumenter med vedlegg (30)
Protokoll
Behandling (2)
12/17 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 06.02.2017
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
13/17 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 06.02.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll