Møte i Formannskapet 31.10.2016 16:00

Oktober 31 2016
Formannskapssalen - ekstraordinært møte
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
140/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.10.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
141/16 INTERKOMMUNAL LEGEVAKT
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (3)
142/16 FORNYET AVTALE OM ADMINISTRATIVT VERTSKOMMUNESAMARBEID INNEN SALGS- OG SKJENKESAKER SAMT TILSYN ETTER TOBAKKSKADELOVEN
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll