Møte i Valgstyret 14.11.2016 16:00

November 14 2016
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
5/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN 17.10.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
6/16 STORTINGSVALGET 2017 - ÅPNINGSTID, DELEGASJON, ORGANISERING OG STEMMESTYRER
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
7/16 REFERATLISTA - VALGSTYRET 14. NOVEMBER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
8/16 EVENTUELT - VALGSTYRET 14. NOVEMBER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll