Møte i Valgstyret 17.10.2016 16:00

Oktober 17 2016
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN 30.11.2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/16 NYTT VALGOPPGJØR - PERIODEN 2015-2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
3/16 REFERATLISTA - VALGSTYRET 17. OKTOBER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
4/16 EVENTUELT - VALGSTYRET 17. OKTOBER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll