Møte i Eldrerådet 14.06.2016 10:00

Juni 14 2016
Rådhuset, Formannskapssalen. Ekstraordinært møte
10:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
19/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 10.05.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
20/16 HELSE OG OMSORGSPLAN - HELDØGNSTILBUD OG ALTERNATIVE BOFORMER 2016-2026
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
21/16 KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2016 - HELSE OG OMSORG
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
22/16 INNSPILL TIL BUDSJETT 2017 - ELDRERÅDET / RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
23/16 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14.06.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
24/16 EVENTUELT - ELDRERÅDET 14.06.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll