Møte i Formannskapet 13.06.2016 16:30

Juni 13 2016
Formannskapssalen, ekstraordinært
16:30

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
89/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.05.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
90/16 ENDRING AV BUDSJETT 2016 SOM FØLGE AV REGJERINGENS TILTAKSPAKKE (MOTKONJUNKTURTILTAK)
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
91/16 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
92/16 FJORD MOTORPARK
Saksdokumenter med vedlegg (42)
Protokoll
Behandling (2)
93/16 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 13. JUNI 2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll