Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 15.06.2016 18:00

Juni 15 2016
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
24/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 11.05.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
25/16 OVERSENDELSESFORSLAG FRA FORMANNSKAPET 23.05.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
26/16 KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2016 - HELSE OG OMSORG
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
27/16 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2016-2026, PLAN FOR HELDØGNSOMSORG I KARMØY KOMMUNE.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
28/16 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2016 - 2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
29/16 REFERATSAKER HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.06.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
30/16 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.06.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
31/16 INTERPELLASJON - KREVER KOSTNADSKONTROLL OG BEDRE STYRING INNEN HELSE OG OMSORG
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll