Møte i Formannskapet 18.04.2016 16:00

April 18 2016
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
47/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.03.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
48/16 OMORGANISERING HOLMEN OG TÅRNET
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
49/16 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING HAUGESUND
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
50/16 LOKALPOLITISK SAKSBEHANDLING AV TILTAK FOR Å ØKE INNTEKTENE TIL HAUGALANDSPAKKEN AS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
51/16 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 07.03.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
52/16 DELEGASJONSREGLEMENT KARMØY KOMMUNE - REVIDERT UTGAVE 2016
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (6)
53/16 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
54/16 RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
55/16 HANDLINGSPLAN SLT FOLKEHELSE 2016
Saksdokumenter med vedlegg (3)
56/16 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2017-2020
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
57/16 SØKNAD OM UTESERVERING VED THE STOCKPOT AS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
58/16 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 18. APRIL 2016
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Protokoll
59/16 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 18. APRIL 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
60/16 VIKING KINGS AS - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING 23.04.2016
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll