Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 01.09.2016 17:00

September 1 2016
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
102/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 09.06.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
103/16 70/14 - YTRE EIDE - DELING BOLIGHUS, AVSLAG DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (1)
104/16 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (1)
105/16 5/3 - VEA - AVSLAG DISPENSASJON, DELING - KLAGEBEHANDING
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
106/16 21/15 - STAVA, DISPENSASJON FRADELING BOLIGHUS NR. 2 - KLAGEBEHANDLING.
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
107/16 148/235 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING TIL BOLIG M/FORRETNING - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
109/16 4/377 - MUNKAJORD - NYBYGG BOD OG HAGESTUE OG CARPORT - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
110/16 149/7 - SPANNE, AVSLAG, DISPENSASJON DELING BOLIGTOMT - KLAGEBEHANDLING 2. GANG
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (2)
111/16 15/2311 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG TOMANNSBOLIG
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (3)
112/16 PLAN 5079 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SPANNADALEN - 148/131,963 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (1)
113/16 PLAN 5085 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR PRIVAT VIDEREGÅENDE SKOLE - SPANNADALEN
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (6)
114/16 PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (19)
Protokoll
Behandling (2)
115/16 PLAN 3035 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - 64/211 M.FL
Saksdokumenter med vedlegg (34)
Protokoll
Behandling (1)
116/16 PLAN 4063 - DETALJREGULERING FOR NY HÅLANDSVEG DEL 2
Saksdokumenter med vedlegg (22)
Protokoll
Behandling (3)
117/16 PLAN 282-8 - REGULERINGSPLAN FOR HAVNEOMRÅDE, ÅKREHAMN - ENDRING AV FORTAU, NORDRE DEL AV STRANDAVEGEN - 15/890 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (1)
118/16 PLAN 1019 - DETALJREGULERING FOR KVARTALSLEKEPLASS SYRE, SKUDENESHAVN - 38/234
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (1)
119/16 PLAN 2082 - OMRÅDEREGULERING FOR SALVØY
Saksdokumenter med vedlegg (39)
Protokoll
Behandling (3)
120/16 PLAN 3031 - DETALJREGULERING FOR SKÅR - 72/141 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
121/16 PLAN 2098 - DETALJREGULERING FOR SÆVIKEVIK - 2/3,51 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
122/16 PLAN 488-3 - REGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING - UTVIDELSE AV KAIAREAL MOT ØST- DEL AV 86/23 -
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
123/16 PLAN 449 -1 - REGULERINGSPLAN FOR AVALDSNES KULTURVERNOMRÅDE - UTVIDELSE AV PARKERINGSAREAL -
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
124/16 PLAN 1015 - DETALJREGULERING FOR FERKINGSTAD HAVTUN - 22/35 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (21)
Protokoll
125/16 PLAN 2081 - DETALJREGULERING FOR STONGVEGEN 180, ÅKREHAMN - 15/950 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (29)
Protokoll
Behandling (2)
126/16 PLAN 408-5 - REGULERINGSPLAN FOR HUSØY-TRETHOLMANE - ENDRING AV BYA
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Protokoll
127/16 PLAN 2087 - DETALJREGULERING FOR JOVIKVEGEN - 3/238, 254, 187
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (1)
128/16 PLAN 3034 - DETALJREGULERING FOR STANGELANDSTUNET- 64/1536
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (1)
129/16 PLAN 5076 - DETALJREGULERING FOR RØYKSUNDVIKA - 122/138,17 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (1)
130/16 PLAN 5074 - DETALJREGULERING FOR RAMSLI - 112/120
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (2)
131/16 PLAN 1020 - DETALJREGULERING FOR TURLØYPE ALMANNAMYR - 44/7 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (1)
132/16 KLAGE PÅ GODKJENNING AV PLAN 5075 - DETALJREGULERING FOR FOSNESET - 106/14 MFL -
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (3)
133/16 PLAN 5060 - REGULERINGSPLAN FOR KOLLEKTIVTRASÉ OG SYKKELVEG - NORHEIM - KLAGE FRA MARIT K. KALLEBERG
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
134/16 PLAN 5060 - REGULERINGSPLAN FOR KOLLEKTIVTRASÉ OG SYKKELVEG - NORHEIM - KLAGE FRA ELI W. HAUSKEN
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (2)
135/16 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 01.09.2016
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
136/16 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 01.09.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll