Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 10.11.2016 17:00

November 10 2016
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
155/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 06.10.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
156/16 ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2017
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
157/16 4/450 - MUNKAJORD - OPPFØRING AV BRYGGE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (1)
158/16 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - ENDRING AV TILLATELSE SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 1
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (1)
159/16 15/2311 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG TOMANNSBOLIG
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (4)
160/16 15/537 - ÅKRA, DELING BOLIGTOMT, DISPENSASJON OPPARBEIDELSE AV VEG
Saksdokumenter med vedlegg (19)
Protokoll
161/16 3/19 - URVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (21)
Protokoll
162/16 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
163/16 65/9 - FRIDTJOF NANSENS VEG - AUSTREIMNESET - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Protokoll
Behandling (1)
164/16 PLAN 5063 - DETALJREGULERING FOR RAMSVIK - 120/124
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (1)
165/16 REFERATSAKER HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ - 10.11.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
166/16 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 10.11.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll