Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 06.10.2016 17:00

Oktober 6 2016
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
137/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 01.09.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
138/16 21/15 - STAVA, DISPENSASJON FRADELING BOLIGHUS NR. 2 - KLAGEBEHANDLING.
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Behandling (1)
139/16 4/450 - MUNKAJORD - OPPFØRING AV BRYGGE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
140/16 5/452 - VEA - SØKNAD OM FORLENGELSE AV DISPENSASJON FOR UNDERVISNINGSLOKALE - KLAGEBEHANDLING AVVISNING
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (1)
141/16 15/62 OG 15/2141 - ÅKRA - SØKNAD OM DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (1)
142/16 15/344 - MORTHOLMEN, ÅKRA - BRUKSENDRING TIL SELSKAPSLOKALE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (22)
Protokoll
143/16 106/94 - FOSNANES - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
144/16 129/17 - TORVASTADVEGEN, STANGE - SØKNAD OM DISPENSASJON - ENEBOLIG I LNF - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (2)
145/16 129/39 - BJØRGESTIEN, STANGE - TILBYGG/PÅBYGG HALL OG BODER, LEKEHYTTE OG LAGERBYGG
Saksdokumenter med vedlegg (32)
Protokoll
146/16 PLAN 2085 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - 15/2078 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Behandling (1)
147/16 PLAN 1023 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRØNEVIK, SYREVÅGEN - 38/6 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
148/16 PLAN 5045 - DETALJREGULERING - FV 932 SALHUSVEGEN - SYKKELFELT OG FORTAU -
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
149/16 PLAN 5071 - DETALJREGULERING FOR NORDTUNET - 149/322, 323 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (1)
150/16 PLAN 319-27 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - ENDRING BYA, FRA PARKBELTE TIL BOLIG-/FRIOMRÅDE -
Saksdokumenter med vedlegg (18)
Protokoll
151/16 PLAN 5073 - OMRÅDEREGULERING FOR SPANNE SENIORLANDSBY
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
Behandling (2)
152/16 PLAN 4067 - DETALJREGULERING FOR BARNEHAGE PÅ SKEIE - 83/29
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (1)
153/16 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 06.10.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
154/16 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 06.10.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll