Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 08.12.2016 17:00

Desember 8 2016
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
167/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 10.11.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
168/16 KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS - 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
169/16 FORSLAG OM KULTURMILJØFREDNING I SKUDENESHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (1)
170/16 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON OG GJERDE - KLAGEBEHANDLING.
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
171/16 3/19 - URVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (22)
Protokoll
Behandling (1)
172/16 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
Behandling (1)
173/16 2/296 - RUNDHAGEN, SÆVIK - BRUKSENDRING TIL ENEBOLIG MED LEILIGHET - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
174/16 2/116 - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
175/16 129/17 - TORVASTADVEGEN, STANGE - SØKNAD OM DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
Behandling (3)
176/16 105/1 , 105/2 OG 106/88 - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - KLAGE PÅ GEBYR
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
177/16 21/15 - STAVA - FRADELING AV BOLIG NR. 2, KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Behandling (2)
178/16 22/12 - FERKINGSTAD - DELING DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
179/16 147/3 - MOKSHEIM, AVSLAG DISPENSASJON, DELING - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
180/16 129/39 - BJØRGESTIEN, STANGE - TILBYGG/PÅBYGG HALL OG BODER, LEKEHYTTE OG LAGERBYGG
Saksdokumenter med vedlegg (36)
Protokoll
Behandling (1)
181/16 HØRING - OMKLASSIFISERING AV FYLKESVEGER TIL KOMMUNALE VEGER
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
182/16 PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79 OG 220
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Protokoll
183/16 PLAN 3031 - DETALJREGULERING FOR SKÅR - 72/141 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
Behandling (1)
184/16 PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (43)
Protokoll
Behandling (6)
185/16 PLAN 5079 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SPANNADALEN - DEL AV 148/947 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (2)
186/16 PLAN 5085 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR PRIVAT VIDEREGÅENDE SKOLE - SPANNADALEN - DEL AV 148/131 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (5)
187/16 PLAN 1015 - DETALJREGULERING FOR FERKINGSTAD HAVTUN - 22/35 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (1)
188/16 PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Behandling (3)
189/16 PLAN 2082 - OMRÅDEREGULERING FOR SALVØY
Saksdokumenter med vedlegg (28)
Protokoll
Behandling (4)
190/16 PLAN 2098 - DETALJREGULERING FOR SÆVIKEVIK - 2/3, 51 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (1)
191/16 PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 -
Saksdokumenter med vedlegg (22)
Protokoll
Behandling (1)
192/16 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 08.12.2016
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
193/16 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 08.12.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
194/16 15/375 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - FLYTEBRYGGE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll