Møte i Eldrerådet 22.11.2016 10:00

November 22 2016
Rådhuset, Formannskapssalen
10:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
31/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 18.10.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
32/16 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2016-2026, PLAN FOR HELDØGNSOMSORG I KARMØY KOMMUNE.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
33/16 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
34/16 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
35/16 MØTEPLAN 2017 - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
36/16 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 22.11.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
37/16 EVENTUELT - ELDRERÅDET 22.11.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll