Møte i Eldrerådet 18.10.2016 10:00

Oktober 18 2016
Rådhuset, Storesund bu- og behandlingsheim
10:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 8.90MB. Generert 09.04.2019 15:10 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
25/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 14.06.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
26/16 REVIDERING AV SMITTEVERNPLAN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
27/16 INTERKOMMUNAL LEGEVAKT
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (1)
28/16 BENCHMARKING SYKEHJEM
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
29/16 EVENTUELT - ELDRERÅDET 18.10.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
30/16 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 18.10.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll