Møte i Eldrerådet 10.05.2016 10:00

Mai 10 2016
Norheim bu- og behandlingsheim
10:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
14/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 08.03.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
15/16 INNFØRING AV NYE TRYGGHETSALARMER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
16/16 HANDLINGSPLAN - VOLD I NÆRE RELASJONER
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
17/16 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 10.05.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
18/16 EVENTUELT - ELDRERÅDET 10.05.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll