Møte i Eldrerådet 08.03.2016 10:00

Mars 8 2016
Vea sykehjem
10:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
7/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 19.01.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
8/16 DEMENSTEAM
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
9/16 FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
10/16 ETABLERING AV FRISKLIVSTILBUD I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
11/16 DELEGASJONSREGLEMENT KARMØY KOMMUNE - REVIDERT UTGAVE 2016
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (1)
12/16 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 08.03.2016
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
13/16 EVENTUELT - ELDRERÅDET 08.03.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll