Møte i Eldrerådet 19.01.2016 10:00

Januar 19 2016
Formannskapssalen
10:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 01.12.2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/16 ÅRSMELDING 2015 - ELDRERÅDET
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
3/16 BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
4/16 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 19.01.2016
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
5/16 EVENTUELT - ELDRERÅDET 19.01.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
6/16 VEDRØRENDE ELDRERÅDETS FUNKSJON
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll