Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.11.2016 18:30

November 22 2016
Rådhuset, Møterom 309
18:30

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
28/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 18.10.2016 Saksdokumenter med vedlegg (0)
29/16 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2016-2026, PLAN FOR HELDØGNSOMSORG I KARMØY KOMMUNE.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
30/16 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Behandling (1)
31/16 MØTEPLAN 2017 - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Behandling (2)
32/16 REFERATLISTEN - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 22.11.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
33/16 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 22.11.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)