Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 18.10.2016 18:30

Oktober 18 2016
Rådhuset, Møterom 309
18:30

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 55.50MB. Generert 09.04.2019 15:09 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
20/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 10.05.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
21/16 INNSPILL TIL BUDSJETT 2017 - ELDRERÅDET / RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
22/16 REVIDERING AV SMITTEVERNPLAN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
23/16 INTERKOMMUNAL LEGEVAKT
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (2)
24/16 BENCHMARKING SYKEHJEM
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
25/16 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016-2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
26/16 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 18.10.2016
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
27/16 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 18.10.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll