Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.05.2016 18:30

Mai 10 2016
Rådhuset, Møterom 309
18:30

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
14/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 08.03.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
15/16 ORIENTERING OM UNIVERSELL UTFORMING I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
16/16 INNFØRING AV NYE TRYGGHETSALARMER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
17/16 HANDLINGSPLAN - VOLD I NÆRE RELASJONER
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
18/16 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 10.05.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
19/16 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 10.05.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll