Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 17:30

Mars 8 2016
Stangeland ungdomsskole
17:30

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
6/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 19.01.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
7/16 SAMLOKALISERING AV HELSESTASJONENE PÅ AVALDSNES OG NORHEIM
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
8/16 DEMENSTEAM
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
9/16 FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
10/16 ETABLERING AV FRISKLIVSTILBUD I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
11/16 DELEGASJONSREGLEMENT KARMØY KOMMUNE - REVIDERT UTGAVE 2016
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (2)
12/16 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 08.03.2016
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
13/16 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 08.03.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll