Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 23.11.2016 18:00

November 23 2016
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
39/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 19.10.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
40/16 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016-2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (4)
41/16 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2016-2026, PLAN FOR HELDØGNSOMSORG I KARMØY KOMMUNE.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
42/16 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
43/16 MØTEPLAN 2017 - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
44/16 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 23.11.2016
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
45/16 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 23.11.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
46/16 BUDSJETTOPPFØLGING 23.11.16 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
47/16 OPPFØLGING AV TILSYNSRAPPORT - IDA
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
48/16 FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNTJENESTEN - OPPFØLGING AV DELOITTERAPPORT
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
49/16 DELEGASJONSREGLEMENT KARMØY KOMMUNE - BARNEVERNET
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll