Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 19.10.2016 18:00

Oktober 19 2016
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 53.57MB. Generert 09.04.2019 15:08 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
32/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.06.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
33/16 REVIDERING AV SMITTEVERNPLAN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
34/16 INTERKOMMUNAL LEGEVAKT
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
35/16 BENCHMARKING SYKEHJEM
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
36/16 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016-2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
37/16 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 19.10.2016
Saksdokumenter med vedlegg (6)
38/16 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 19.10.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)