Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 11.05.2016 18:00

Mai 11 2016
NAV, Kopervik
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
18/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 09.03.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
19/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL - EKSTRAORDINÆRT MØTE HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 13.04.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
20/16 INNFØRING AV NYE TRYGGHETSALARMER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
21/16 HANDLINGSPLAN - VOLD I NÆRE RELASJONER
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (2)
22/16 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 11.03.2016
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
23/16 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 11.05.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll