Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 09.03.2016 18:00

Mars 9 2016
Karmsund ABR-senter, Avaldsnes
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
5/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 20.01.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
6/16 OVERSENDELSESFORSLAG FRA FORMANNSKAPET 23.01.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
7/16 DEMENSTEAM
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
8/16 ETABLERING AV FRISKLIVSTILBUD I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (2)
9/16 SAMLOKALISERING AV HELSESTASJONENE PÅ AVALDSNES OG NORHEIM
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
10/16 FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
11/16 DELEGASJONSREGLEMENT KARMØY KOMMUNE - REVIDERT UTGAVE 2016
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (3)
12/16 ÅRSMELDING 2015 - NOROSUN SKJENKE- OG SALSKONTROLL - VERTSKOMMUNESAMARBEID
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
13/16 VINMONOPOLET ¿ SALGSBEVILLINGER FOR PERIODEN 01.07.2016 ¿ 30.06.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
14/16 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - CAFE MM KOPERVIK
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
15/16 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 09.03.2016
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
16/16 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 09.03.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll