Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 20.01.2016 18:00

Januar 20 2016
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 02.12.2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/16 BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
3/16 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 20.01.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
4/16 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 20.01.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll