Møte i Administrasjonsutvalget 14.12.2016 18:00

Desember 14 2016
Formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
27/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ADMINISTRASJONSUTVALGET 26.10.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
28/16 ADMINISTRASJONSUTVALGETS MANDAT OG ROLLE
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
29/16 PERSONALSAK - ORIENTERING
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
30/16 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M OKTOBER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
31/16 EVENTUELT - ADMINISTRASJONSUTVALGET 14.12.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
32/16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)