Møte i Administrasjonsutvalget 26.10.2016 18:00

Oktober 26 2016
Kommunestyresalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
22/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 07.09.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
23/16 RISIKOANALYSE - HOLMEN OG TÅRNET
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
24/16 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M SEPTEMBER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
25/16 ORIENTERINGER - ADMINISTRASJONSUTVALGET 26.10.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
26/16 EVENTUELT - ADMINISTRASJONSUTVALGET 26.10.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll