Møte i Administrasjonsutvalget 07.09.2016 18:00

September 7 2016
Formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
18/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 15.06.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
19/16 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M JULI 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
20/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
21/16 EVENTUELT - ADMINISTRASJONSUTVALGET 07.09.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll