Møte i Administrasjonsutvalget 15.06.2016 18:00

Juni 15 2016
Kommunestyresalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
13/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 06.04.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
14/16 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M MAI 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
15/16 FRA AMBISJON TIL HANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
16/16 REFERATSAKER - ADMINISTRASJONSUTVALGET 15.06.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
17/16 EVENTUELT - ADMINISTRASJONSUTVALGET 15.06.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll