Møte i Administrasjonsutvalget 06.04.2016 17:30

April 6 2016
Formannskapssalen
17:30

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
6/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 28.01.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
7/16 OMORGANISERING HOLMEN OG TÅRNET
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
8/16 DELEGASJONSREGLEMENT KARMØY KOMMUNE - REVIDERT UTGAVE 2016
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (5)
9/16 ORGANISATORISKE JUSTERINGER I EIENDOMSAVDELINGEN, TEKNISK ETAT
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
10/16 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. FEBRUAR 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
11/16 REFERATSAKER - ADMINISTRASJONSUTVALGET 06.04.2016
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
12/16 EVENTUELT - ADMINISTRASJONSUTVALGET 06.04.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll