Møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2016 18:00

Januar 28 2016
Formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 16.12.2015.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/16 NY ORGANISERING AV SENTRALADMINISTRASJONEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
3/16 FRAVÆRSSTATISTIKK 2015
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
4/16 REFERATSAKER - ADMINISTRASJONSUTVALGET 28.01.2016
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
5/16 EVENTUELT - ADMINISTRASJONSUTVALGET 28.01.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll