Møte i Formannskapet 19.12.2016 16:00

Desember 19 2016
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
176/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 28.11.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
177/16 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2016 TIL 2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
178/16 NERGÅRD KARMØY AS
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
179/16 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
180/16 15/681 - UTLEIE AV TOMTEAREAL - MARKJE BARNEHAGE
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
181/16 OVERDRAGELSE AV EIENDOM - FEØY SKOLE 133/24 OG "LÆRERBOLIGEN" 133/50
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
182/16 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 19.12.2016
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
183/16 EVENTUELT FORMANNSKAPET 19.12.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll