Møte i Formannskapet 28.11.2016 16:00

November 28 2016
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
159/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.11.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
160/16 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
161/16 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
162/16 FORLENGELSE AV TREKKRETTIGHET (KASSAKREDITT) KR 100 MILLIONER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (4)
163/16 BUDSJETTOPPFØLGING PR. OKTOBER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
164/16 BUDSJETTREGULERING 2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
165/16 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2016-2026, PLAN FOR HELDØGNSOMSORG I KARMØY KOMMUNE.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
166/16 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016-2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (5)
167/16 ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2017
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (1)
168/16 PLAN 671 - KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47 VEAKROSSEN - KRYSS MED E134, HELGANESVEGEN
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (2)
169/16 REGIONREFORMEN I ROGALAND - HØRINGSSVAR
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
170/16 HØRING AV FORSLAG TIL REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
171/16 TILBUD OM KJØP AV KOMMUNEFILM
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
172/16 KARMSUND HAVN IKS - NY EIERSTRATEGI
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
173/16 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 28.11.2016
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
174/16 EVENTUELT FORMANNSKAPET 28.11.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
175/16 KONSEPTVALGUTREDNING E 134 GVAMMEN - VÅGSLID
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll