Møte i Formannskapet 14.11.2016 16:00

November 14 2016
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
143/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 31.10.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
144/16 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 31.10.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
145/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
146/16 RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
147/16 KOMMUNALT ENGASJEMENT I BOLIGBYGGING
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
148/16 HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER I ROGALAND 2018 - 2021
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
149/16 STRATEGISK PLAN FOR FERJEKAIER I ROGALAND
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
150/16 123/4 M.FL. - PRINSIPPAVKLARING AREALBRUK - SOLDALEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
151/16 PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
152/16 PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
153/16 PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
154/16 FERJESAMBANDET ARSVÅGEN - MORTAVIKA
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
155/16 VEDLIKEHOLD AV SJØMERKER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
156/16 HØRINGSUTTALELSE - ORGANISERING AV EIENDOMSOPPMÅLINGEN - FORSLAG TIL ENDRINGER I MATRIKKELLOVEN MV.
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
157/16 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 14. NOVEMBER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (23)
Protokoll
158/16 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 14. NOVEMBER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll