Møte i Formannskapet 17.10.2016 16:00

Oktober 17 2016
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
128/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.10.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
129/16 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 19.09.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
130/16 GODTGJØRELSESREGLEMENT - ENDRING VEDRØRENDE REPRESENTANSKAPSMEDLEM - INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS)
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
131/16 SUPPLERINGSVALG - LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
132/16 VALGDELTAKELSE OG KVINNEANDEL I FOLKEVALGTE ORGANER
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
133/16 MØTEPLAN 2017 - FOLKEVALGTE ORGANER I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
134/16 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERINGER PR. AUGUST 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
135/16 STIFTELSEN POLYTEC
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
136/16 NETTVERK FJORD- OG KYSTKOMMUNER (NFKK)
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
137/16 FJORD MOTORPARK
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
138/16 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 17. OKTOBER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
139/16 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 17. OKTOBER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll