Møte i Formannskapet 03.10.2016 16:00

Oktober 3 2016
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
120/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.09.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
121/16 OPPFØLGING AV REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
122/16 NEDLEGGELSE AV EIDE OG STOKKASTRAND SKOLER
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (1)
123/16 ENDRING AV INNTAKSOMRÅDER I SONE 3
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (1)
124/16 TILSTANDSRAPPORT FOR KARMØYSKOLEN - SKOLEÅRET 2015/16
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
125/16 BUDSJETTOPPFØLGING DRIFT PR. AUGUST 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
126/16 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 3. OKTOBER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
127/16 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 3. OKTOBER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll