Møte i Formannskapet 05.09.2016 16:00

September 5 2016
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
111/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 22.08.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
112/16 SAMARBEIDAVTALE OM TJENESTER MELLOM KOMMUNENE BOKN OG KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
113/16 BUDSJETTOPPFØLGING PR. JULI 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
114/16 SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - VISNES LYNGSENTER GNR/BNR 79/212
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
115/16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2016-2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
116/16 THE STOCKPOT - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING FOR KONSERTER MM I BLACKBOKSEN, KOPERVIK KULTURHUS
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
117/16 HØRING - VEILEDER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEGER MED HJEMMEL I F
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
118/16 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 5. SEPTEMBER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
119/16 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 5. SEPTEMBER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)