Møte i Formannskapet 22.08.2016 16:00

August 22 2016
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
102/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.06.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
103/16 KOMMUNAL GARANTI - GARDEROBEANLEGG, KLUBBHUSLOKALER OG REHABILITERING
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
104/16 EKSTRA LÅNEOPPTAK - 2. HALVÅR 2016 - STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
105/16 AVTALE OM ERSTATNING FOR FASTSATT REFUSJON
Saksdokumenter med vedlegg (8)
106/16 ERVERV AV AREALER - BORGAREDALEN
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
107/16 PLAN 671 - KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47 VEAKROSSEN - KRYSS MED E134, HELGANESVEGEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
108/16 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2016 - 2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
109/16 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 22. AUGUST 2016
Saksdokumenter med vedlegg (45)
Protokoll
110/16 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 22. AUGUST 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll