Møte i Formannskapet 20.06.2016 16:00

Juni 20 2016
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
94/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.06.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
95/16 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2016-2026, PLAN FOR HELDØGNSOMSORG I KARMØY KOMMUNE.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
96/16 REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
97/16 UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
98/16 FRA AMBISJON TIL HANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
99/16 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 13.06.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
100/16 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 20. JUNI 2016
Saksdokumenter med vedlegg (31)
Protokoll
101/16 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 20. JUNI 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll