Møte i Formannskapet 23.05.2016 16:00

Mai 23 2016
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
73/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.05.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
74/16 FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR 9 KOMMUNER I NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (2)
75/16 FJORD MOTORPARK
Saksdokumenter med vedlegg (42)
Protokoll
76/16 BUDSJETTOPPFØLGING DRIFT PER APRIL 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
77/16 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING PER APRIL 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
78/16 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR KARMØY KOMMUNE FOR 2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
79/16 KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
80/16 KAPITALUTVIDELSE I KARMØY KULTUROPPLEVELSER AS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
81/16 FELLESFØRINGSAVTALER - INNFØRING AV AVGIFT PÅ KOMMUNALE GATELYSMASTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
82/16 KJØP AV TILLEGGSAREAL - VEAMYR EIENDOM AS
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
83/16 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 02.05.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
84/16 HØRING VEDR FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN: KVALITETS- OG STRUKTURREFORM
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
85/16 HANDLINGSPLAN - VOLD I NÆRE RELASJONER
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (3)
86/16 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
87/16 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 23. MAI 2016
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
88/16 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 23. MAI 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll