Møte i Formannskapet 09.05.2016 16:00

Mai 9 2016
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
61/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.04.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
62/16 EIERSKAPSUTVALG
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
63/16 KARMØY KOMMUNALE KINO AS - LÅNEGARANTI KRONER 500.000
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
64/16 REGIONALPLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (2)
65/16 15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
66/16 HØRING - NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2018-2029
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
67/16 HØRINGER NOU 2015-16 - OVERVANN I BYER OG TETTSTEDER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
68/16 NY SELSKAPSMODELL FOR AREALUTVIKLING I FELLESKAP MED GRUNNEIERE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
69/16 SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING I KARMØY KINO - KOR E MOR-KONSERT 4. JUNI 2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
70/16 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 9. MAI 2016
Saksdokumenter med vedlegg (21)
Protokoll
71/16 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 9. MAI 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
72/16 SERIØSITETSKRAV I KOMMUNENS BYGG - OG ANLEGGSKONTRAKTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll