Møte i Formannskapet 14.03.2016 16:00

Mars 14 2016
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
35/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 22.02.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
36/16 FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
37/16 DIREKTE SALG AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG TIL EKSISTERENDE LEIETAKER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
38/16 LOKALPOLITISK SAKSBEHANDLING AV TILTAK FOR Å ØKE INNTEKTENE TIL HAUGALANDSPAKKEN AS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
39/16 SYKKELBYAVTALE FOR HAUGESUND OG FASTLANDSDELEN AV KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (3)
40/16 HOVEDPLAN VEG
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
41/16 ÅRSMELDING 2015 - NOROSUN SKJENKE- OG SALSKONTROLL - VERTSKOMMUNESAMARBEID
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
42/16 VINMONOPOLET ¿ SALGSBEVILLINGER FOR PERIODEN 01.07.2016 ¿ 30.06.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
43/16 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - CAFE MM KOPERVIK
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
44/16 OTTELIE OG SEVERIN LARSENS LEGAT - ENDRING AV STATUTTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
45/16 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 14. MARS 2016
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
46/16 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 14. MARS 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll