Møte i Formannskapet 22.02.2016 16:00

Februar 22 2016
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
15/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.01.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
16/16 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 08.02.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
17/16 KOMMUNESTRUKTUREN PÅ HAUGALANDET
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (3)
18/16 FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR 9 KOMMUNER I NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
19/16 FJORD MOTORPARK - ANKESAK
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
20/16 SØKNAD OM TILSKUDD TIL MULIGHETSSTUDIE OM BADELAND I SKUDENESHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
21/16 NY KIRKE I KOPERVIK - SØKNAD OM MIDLER TIL OPPGRADERING AV STATSRÅDS VINJESGATE Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
22/16 TILLEGSFINANSIERING TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
23/16 SALG AV KVALAVÅG SKOLE GNR/BNR 75/48
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
24/16 KOMMUNALE BYGG - ETTERBRUK
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
25/16 OPPLAGS- OG ANKRINGSPLASS
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
26/16 REISELIVSPLAN FOR KARMØY KOMMUNE 2016-2019
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
27/16 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017 - 2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
28/16 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
29/16 STIFTELSEN VIGSNES GRUBEOMRÅDE - VEDTEKTSENDRINGER
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
30/16 LEGATET FOR SKUDENESHAVN - VALG AV STYREMEDLEMMER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
31/16 FORLENGELSE AV BEVILLINGSPERIODE FRA 01.07.2016 TIL 30.09.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
32/16 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 22.02.2016
Saksdokumenter med vedlegg (18)
Protokoll
33/16 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 22.02.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll