Møte i Formannskapet 25.01.2016 16:00

Januar 25 2016
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.12.2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/16 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 15.12.2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
3/16 VALG AV DELEGATER TIL GENERALFORSAMLING I HAUGALAND KRAFT AS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
4/16 BUDSJETT 2016 - RÅDMANN/STAB
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
5/16 SALG AV HAUGE SKOLE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
6/16 OPPHØR AV INVESTERINGSFOND FOR KJØP AV PRESTEBOLIGER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
7/16 ENDRING I KARMSUND INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN IKS SELSKAPSVEDTEKTER - §§ 3, 4 OG 21
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (1)
8/16 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN
Saksdokumenter med vedlegg (31)
Protokoll
Behandling (5)
9/16 OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (3)
10/16 BEREDSKAP I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
11/16 HØRING AV ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN - BARN MED SÆRLIGE BEHOV
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
12/16 HØRINGSUTTALELSE - REGIONAL PLANSTRATEGI
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
13/16 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 25.01.2016
Saksdokumenter med vedlegg (23)
Protokoll
14/16 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 25.01.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll