Møte i Kommunestyret 19.12.2016 18:00

Desember 19 2016
Kommunestyresalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
108/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.10.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
109/16 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
110/16 BUDSJETTREGULERING 2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
111/16 RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
112/16 FORLENGELSE AV TREKKRETTIGHET (KASSAKREDITT) KR 100 MILLIONER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (5)
113/16 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
114/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
115/16 AVTALEN MED STIFTELSEN KARMSUND ABR-SENTER
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
116/16 BREV TIL HOVEDUTVALGSLEDER OM BARNEVERNET
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
117/16 ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2017
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (2)
118/16 PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 -
Saksdokumenter med vedlegg (22)
Protokoll
Behandling (2)
119/16 PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Behandling (4)
120/16 PLAN 2082 - OMRÅDEREGULERING FOR SALVØY
Saksdokumenter med vedlegg (28)
Protokoll
Behandling (5)
121/16 PLAN 2098 - DETALJREGULERING FOR SÆVIKEVIK - 2/3, 51 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (2)
122/16 PLAN 5063 - DETALJREGULERING FOR RAMSVIK - 120/124
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (2)
123/16 PLAN 5073 - OMRÅDEREGULERING FOR SPANNE SENIORLANDSBY Protokoll
Behandling (3)
124/16 PLAN 1015 - DETALJREGULERING FOR FERKINGSTAD HAVTUN - 22/35 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (2)
125/16 HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER I ROGALAND 2018 - 2021
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
126/16 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2016-2026, PLAN FOR HELDØGNSOMSORG I KARMØY KOMMUNE.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (4)
127/16 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016-2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (6)
128/16 KOMMUNALT ENGASJEMENT I BOLIGBYGGING
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
129/16 KARMSUND HAVN IKS - NY EIERSTRATEGI
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (1)
130/16 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 19.12.2016
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
131/16 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 19.12.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
132/16 PLAN 5079 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SPANNADALEN - DEL AV 148/947 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (3)
133/16 PLAN 5085 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR PRIVAT VIDEREGÅENDE SKOLE - SPANNADALEN - DEL AV 148/131 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (4)