Møte i Kommunestyret 31.10.2016 18:00

Oktober 31 2016
Kommunestyresalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
89/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.09.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
90/16 FJORD MOTORPARK
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Behandling (1)
91/16 INTERKOMMUNAL LEGEVAKT
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (4)
92/16 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
93/16 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - PPT OG SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
94/16 NEDLEGGELSE AV EIDE OG STOKKASTRAND SKOLER
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (2)
95/16 ENDRING AV INNTAKSOMRÅDER I SONE 3
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (2)
96/16 TILSTANDSRAPPORT FOR KARMØYSKOLEN - SKOLEÅRET 2015/16
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
97/16 BUDSJETTOPPFØLGING DRIFT PR. AUGUST 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
98/16 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERINGER PR. AUGUST 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
99/16 GODTGJØRELSESREGLEMENT - ENDRING VEDRØRENDE REPRESENTANSKAPSMEDLEM - INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS)
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (1)
100/16 FORNYET AVTALE OM ADMINISTRATIVT VERTSKOMMUNESAMARBEID INNEN SALGS- OG SKJENKESAKER SAMT TILSYN ETTER TOBAKKSKADELOVEN
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (1)
101/16 SUPPLERINGSVALG - LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
102/16 VALGDELTAKELSE OG KVINNEANDEL I FOLKEVALGTE ORGANER
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Behandling (1)
103/16 MØTEPLAN 2017 - FOLKEVALGTE ORGANER I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Behandling (1)
104/16 PLAN 2085 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - 15/2078 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Behandling (2)
105/16 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 31. OKTOBER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
106/16 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 31. OKTOBER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
107/16 EKSTRA LÅNEOPPTAK - 2. HALVÅR 2016 - STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Behandling (1)