Møte i Kommunestyret 19.09.2016 18:00

September 19 2016
Kommunestyresalen - Orientering kl. 17.30-18.00
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
62/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.06.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
63/16 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNESTYRET OG FORMANNSKAPET 2015 - 2019 - HEIDI SYNNØVE NYMANN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
64/16 VALG AV FORLIKSRÅD 2017 - 2020
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
65/16 SAMARBEIDAVTALE OM TJENESTER MELLOM KOMMUNENE BOKN OG KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
66/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012 - 2016
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
67/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2020
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
68/16 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL - HAUGALAND KRAFT AS OG HAUGALAND NÆRINGSPARK AS
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
69/16 FRA AMBISJON TIL HANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
70/16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2016-2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
71/16 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2016 - 2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
72/16 UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
73/16 PRINSIPPSAK OM JUSTERINGSAVTALER FOR MERVERDIAVGIFT KNYTTET TIL OPPARBEIDELSE AV KOMMUNAL INFRASTRUKTUR
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (3)
74/16 KOMMUNAL GARANTI - GARDEROBEANLEGG, KLUBBHUSLOKALER OG REHABILITERING
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
75/16 ERVERV AV AREALER - BORGAREDALEN
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
Behandling (1)
76/16 PLAN 4045 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VORÅ - DEL AV 99/5
Saksdokumenter med vedlegg (22)
Protokoll
Behandling (2)
77/16 PLAN 3035 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - 64/211 M.FL
Saksdokumenter med vedlegg (34)
Protokoll
Behandling (2)
78/16 PLAN 4063 - DETALJREGULERING FOR NY HÅLANDSVEG DEL 2
Saksdokumenter med vedlegg (22)
Protokoll
Behandling (4)
79/16 PLAN 282-8 - REGULERINGSPLAN FOR HAVNEOMRÅDE, ÅKREHAMN - ENDRING AV FORTAU, NORDRE DEL AV STRANDAVEGEN - 15/890 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (2)
80/16 PLAN 1019 - DETALJREGULERING FOR KVARTALSLEKEPLASS SYRE, SKUDENESHAVN - 38/234
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (2)
81/16 PLAN 2087 - DETALJREGULERING FOR JOVIKVEGEN - 3/238, 254, 187
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (2)
82/16 PLAN 3034 - DETALJREGULERING FOR STANGELANDSTUNET- 64/1536
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (2)
83/16 PLAN 5076 - DETALJREGULERING FOR RØYKSUNDVIKA - 122/138,17 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (2)
84/16 PLAN 5074 - DETALJREGULERING FOR RAMSLI - 112/120
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (3)
85/16 PLAN 1020 - DETALJREGULERING FOR TURLØYPE ALMANNAMYR - 44/7 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (2)
86/16 PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (43)
Protokoll
Behandling (5)
87/16 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 19. SEPTEMBER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
88/16 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 19. SEPTEMBER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll