Møte i Kommunestyret 13.06.2016 18:00

Juni 13 2016
Kommunestyresalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
43/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 02.05.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
44/16 FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR 9 KOMMUNER I NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Behandling (3)
45/16 BUDSJETTOPPFØLGING DRIFT PER APRIL 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
46/16 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING PER APRIL 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
47/16 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
48/16 ENDRING AV BUDSJETT 2016 SOM FØLGE AV REGJERINGENS TILTAKSPAKKE (MOTKONJUNKTURTILTAK)
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
49/16 KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
50/16 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR KARMØY KOMMUNE FOR 2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
51/16 FELLESFØRINGSAVTALER - INNFØRING AV AVGIFT PÅ KOMMUNALE GATELYSMASTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
52/16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
53/16 HANDLINGSPLAN - VOLD I NÆRE RELASJONER
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (4)
54/16 EIERSKAPSUTVALG
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
55/16 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
56/16 PLAN 5075 - DETALJREGULERING FOR FOSNESET - 106/14 M.FL. -
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Behandling (2)
57/16 PLAN 3023 - DETALJREGULERING FOR HOVEDGATEN 29, KOPERVIK - 58/114
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (2)
58/16 PLAN 2007-3 - REGULERINGSPLAN FOR ÅRABROTHOLMEN M/SMÅBÅTHAVN - ENDRING FRA PARKERING TIL PARKERINGS- OG GARASJEANLEGG - 15/1235
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (2)
59/16 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 13. JUNI 2016
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
60/16 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 13. JUNI 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
61/16 FJORD MOTORPARK
Saksdokumenter med vedlegg (43)
Behandling (1)