Møte i Kommunestyret 02.05.2016 18:00

Mai 2 2016
Kommunestyresalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
28/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 07.03.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
29/16 ANMODNING OM FOLKEAVSTEMNING OM FASTLANDS-KARMØYS KOMMUNETILHØRIGHET
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
30/16 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - BARNEVERNTJENESTEN
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
31/16 LOKALPOLITISK SAKSBEHANDLING AV TILTAK FOR Å ØKE INNTEKTENE TIL HAUGALANDSPAKKEN AS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (2)
32/16 Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
Behandling (7)
33/16 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
34/16 HANDLINGSPLAN SLT FOLKEHELSE 2016
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Behandling (1)
35/16 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2017-2020
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
36/16 ÅRSMELDING 2015 - NOROSUN SKJENKE- OG SALSKONTROLL - VERTSKOMMUNESAMARBEID
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (2)
37/16 HOVEDPLAN VEG
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
38/16 PLAN 3027 - DETALJREGULERING FOR VÅJEN BRYGGE - 58/64 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (2)
39/16 PLAN 5067 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR MYKJETUNET - 119/118
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (2)
40/16 PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (42)
Protokoll
Behandling (4)
41/16 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 2. MAI 2016
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
42/16 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 2. MAI 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll